Rack bar bush metal, Honda Civic VII 2001-2005, + PTFE, Rack bar shaft 26mm, HLE00006, CT800179, 11D

: